Hoewel wij een Stichting zijn zonder leden of donateurs, komt het regelmatig voor dat wij privé gegevens ontvangen bij correspondentie en informatie aanvraag over WOII in de gemeente Bloemendaal. Daarom heeft onze Stichting een Privacyverklaring opgesteld. Deze staat is vermeld op de hoofdwebsite van de vijf website’s doe over WOII in onze gemeente gaat.

Privacyverklaring Stichting Oorlogshistorie Bloemendaal

Onze website adres is: https://oorlogshistoriebloemendaal.nl.

De algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG is sinds 2018 handhaafbaar.

Privacyverklaring

De Stichting OorlogsHistorie Bloemendaal is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring en betreft persoonsgegevens die middels correspondentie met belangstellenden zijn ontvangen.

Persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

• Voorletters.
• Achternaam.
• Straatnaam met huisnummer.
• Postcode + woonplaats.
• E-mailadres.
• Overige gegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld telefonisch of via correspondentie.
• Fotomateriaal t.b.v. een van de website’s.

De Stichting bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door onze Stichting.

Dat betekent dat u bij de secretaris een verzoek kunt indienen om persoonsgegevens uit het computerbestand te verwijderen.

De Stichting OorlogsHistorie Bloemendaal neemt de bescherming van uw privégegevens serieus en neemt passende maatregelen tegen misbruikt.

Op de pagina CONTACT kunt u zien hoe u ons bereiken kunt.

St. OorlogHistorie Bloemendaal