Eindelijk was het zover, de Duitse bezetter zou de wapens neerleggen. Er ging een zucht van verlichting door dat deel van Nederland dat nog onder het Nasi – juk zat en dat was bijna de totale huidige randstad. Ook in Bloemendaal drong door dat de oorlog voorbij was. Op deze pagina informatie en beelden uit de eerste dagen tussen 5 en 10 mei 1945.

De foto links zegt voldoende. Wegtrekkende Duitse soldaten over de Bloemendaalseweg bij de spoorwegovergang in Overveen. De foto is genomen uit de woning van de fam. Voorwalt die een fotozaak hadden en er boven woonde.

4 mei 1945:

Om 20.40 uur maakt de radio een communiqué bekend van het Geallieerd Opperbevel – welke om 20.45 uur door radio “Herrijzend Nederland” te Eindhoven wordt herhaald, dat alle Duitse Strijdkrachten in Nederland, Noordwest Duitsland en Denemarken hebben gecapituleerd.

In de korst mogelijke tijd is deze mededeling in de gehele gemeente bekend en heerst er alom grote vreugde. Onmiddellijk trekken groepen jongeren al zingend langs de wegen. In het dorp Bloemendaal wordt er bij de pastorie van de Ned. Hervormde gemeente en bij de R.K. pastorie het Wilhelmus gezongen. Overals is muziek en worden vreugde vuren ontstoken, lang na spertijd (21.00 uur) bewegen de inwoners zich nog op de straten.

5 mei 1945:

Hedenmorgen om 08.00 uur is de capitulatie ingegaan. Overal steekt men de vlaggen uit. De Duitsers verbieden dit hier en daar aan de bevolking o.a. in Vogelenzang en ook in Aerdenhout moeten op last van de Duitse weermacht enkele vlaggen worden ingehaald. In Bennebroek maant de BS de bevolking rustig te blijven en niet te veel feestvreugde te tonen daar er in de St. Vogelenzang nog 1300 Duits militairen gelegerd zijn. ’s Morgens om 10.00 uur wordt in tegenwoordigheid van enige buurtbewoners en een aantal ambtenaren onder het zingen van het 6s couplet van het Wilhelmus de vlag op het raadhuisterrein gehesen.

Zeer vroeg in de morgen van 5 mei heeft men aan de wegwijzerpaal op het kruispunt Bloemendaalseweg – Militaireweg voor het wegnaambord vermeldende “Lindenlaan” een houten, oranje-geschilderd bord aangebracht met de oude naamsvermelding “JULIANALAAN”.

Duitse soldaten op de fiets bij het Adriaan Stoopplein. Let op zij zijn ongewapend. De vlaggen wapperen aan de vlaggenmasten in de tuin of vanuit huis. De foto is genomen op 6 mei 1945.

Arrestatie van NSBers en hun familie

Direct na het bekend worden van de capitulatie werden door de gehele gemeente NSB-ers en handlangers van de Duitsers opgepakt.
De BS had al lijsten opgesteld met de namen van NSB-ers nu was het een kwestie deze mensen op te halen.

Op 7 mei om 16.00 uur komt het bevel voor de BS om NSB-ers, meelopers en landverraders te arresteren.
De BS op patrouille in Overveen.

Opgepakte NSBers worden afgevoerd. Julianalaan Overveen.

Opgepakte NSBers worden afgevoerd naar de noodgevangenis – Huize Duinrust – aan de Bloemendaalseweg te Overveen.
Tot 4 mei 1945 zetelde in Duinlust de Kriegsmarine.

Ja, de oorlog is voorbij, wij zaten fout, wat staat ons te wachten? Sommigen hoopte op een mild oordeel, anderen zagen de toekomst somber in. De meeste grote vissen waren al gevlogen, maar de rest werd gearresteerd.

Niet zelden werden de NSBers en meelopers uitgejouwd. Daar bleef het bij. Er zijn geen berichten bekend dat er net als in Amsterdam en Haarlem, in de gemeente Bloemendaal vrouwen werden kaalgeknipt.

Opgepakte landverraders en meelopers afgevoerd op de Julianalaan te Overveen. Op de achtergrond het Stoopplein.

Sommige NSBers waren erg hardleers en gaven de Hitlergroet bij hun arrestatie.

Kinderen van NSB families kwamen in heropvoedingskampen terecht. Hier leren een paar jongens hoe ze zolen moesten repareren.
Kinderen waren de dupe van hun opvoeding in de Nat. Soc. leer.

ARRESTATIE van de gezagdragers in de gemeente Bloemendaal

NSB – wethouder Ir. de Gelder:
Arrestatie in Overveen van de NSB-wethouder Ir. De Gelder bij zijn woning aan de Pernambucolaan te Overveen.

NSB – burgemeester Zigeler:
De Bloemendaalse ex.NSB burgemeester J.W. Zigeler sinds 24 november 1941 burgemeester tot mei 1945, wordt opgespoord en gearresteerd.

NSB – wethouder J. Keuter:
In Bloemendaal wordt wethouder Keuter van zijn bed gelicht. Hij was wethouder van 1 juli 1942 tot 5 september 1944. Werd ontslagen door de provinciale NSB leiding omdat hij zich onmogelijk gedroeg. Hij woonde in een kapitale villa op de hoek van de Hartenlustlaan en de Noorder Stationsweg.

NSB – wethouder G.J. Bakker:sinds 14 mei 1943 wethouder tot mei 1945.

M.W. Neumann – plaatselijk groepsleider en machtigste man binnen de gemeente Bloemendaal, bemoeide zich met het gemeentebestuur, de ambtenaren, de scholen en de kerken.

ARRESTATIES in Bennebroek

Waarnemend NSB burgemeester P. Brink (januari – mei 1945) wordt opgespoord en gearresteerd.
Ook in Bennebroek pakt de BS de landverraders op. Deze foto is genomen voor het oude gemeentehuis een de Rijksstraatweg. Een vuilniswagen van Hulsebosch (met paard er voor) staat klaar met arrestanten er in om te vertrekken.

Arrestatie van kunsthandelaar Pieter Menten

De kunsthandelaar en Nazi-sympathisant Pieter Menten wordt met zijn vrouw gearresteerd en krijgt huisarrest in het voormalig (NSB) Stein’s Hotel aan de Bloemendaalseweg 186 te Overveen.

Pieter Menten (1899-1987) trad in 1941 toe tot de SS, was betrokken bij kunstroof van joodse families. Om meer te weten over deze “kunsthandelaar” kunt u het beste Google openen en zijn naam invoeren. Wij beperken ons tot de informatie die wij over Menten en Bloemendaal hebben binnengekregen.

Foto van Menten in SS uniform gemaakt in Podhorodce in Polen waar hij betrokken was geweest bij massamoorden.
Op 23 november 2016 startte een driedelige TV-serie “De Zaak Menten” .

BS-er opwacht bij de ingang van Stein’s Hotel .

Vlak voor het ophalen. Even later komt er een arrestatieteam van de BS het echtpaar ophalen.

Menten en zijn vrouw worden vanuit Stein’s Hotel overgebracht naar de noodgevangenis te Overveen. De BS begeleid het echtpaar.

Op 11 mei trekken de Canadezen voor 4 dagen in het hotel, daarna komt het bureau voor Volksherstel er in.

Het hotel is later afgebroken, Nu staan er twee bungalows op dit terrein.

Duitse troepen leveren de wapens in en staan te wachten op transport

Duitse troepen werden door de BS ontwapend en afgevoerd.

De bovenste vier foto’s zijn uit de collectie Wijers.

Velen verlieten in colonne Bloemendaal. Hier een groep onderweg op de Donkerelaan om via de Brederodelaan naar IJmuiden te marcheren. Vandaar volgde verdere transport.(archief SOHB).

De scholen worden tijdelijk bezet door de BS en Canadezen in de gemeente

Direct na de capitulatie kwamen zowel de BS als de Canadezen zich in Bloemendaal vestigen. Om alles onder te brengen werd o.a. ook gebruikt gemaakt van de scholen in de gemeente.

De Bos en Duinschool te Bloemendaal met BS-ers.

De Julianaschool te Overveen.

Robert Verrijk

Blijf op de hoogte

Abonneer u op onze gratis nieuwsbrief.