Collaboratie met de bezetter kwam in alle kringen van de maatschappij voor.

Pas na de oorlog werd duidelijk wat er alle op dat gebied plaats had gevonden en wie er zich schuldig aan had gemaakt. Grofweg kan je dit onderwerp in vier groepen verdelen.

a. De aanhangers van het gedachtegoed van Nazi Duitsland.

b. Bedrijven die samenwerkten zodat hun personeel niet uitgezonden werd naar Duitsland voor de Arbeitdeinsatz – werken voro de Duitsers.

c. Bedrijven en instellingen die dachten door samen te werken hun bedrijven veilig te stellen, dus oorlogsgewin.

d. Een groot grijs circuit van mensen die dachten door mee te werken er achter te komen wat de Duitsers van plan waren en dat weer doorspeelde naar onder andere de ondergrondse en de div. overige verzetsbewegingen. Na de oorlog werd daar met een heel schuin oog gekeken en niet altijd afgewikkeld zoals men gehoopt had.

foto links: Stationsplein Haarlem

Een colporteur van de NSB met de NSB-krant Volk en Vaderland. Dit was het dagelijkse beeld wat men in de straten tegen kon komen.  Daar hoorde een liedje bij:

Op de hoek van de straat staat een NSB-er. Het is geen man, het is geen vrouw maar een Fariseeër.

In zijn hand heeft hij een krant en loop daarmee te venten. Hij verkoopt zijn Vaderland voor een paar rooie centen“!

Op de pagina NSB Algemeen op deze website kunt u hier meer over lezen.

Evenals de Jaarlijkse collectes van “Winterhulp” een NSB organisatie voor goede doelen. Deze organisatie die moest laten zien dat de bezetter ook een goed hart had, is nooit goed van de grond gekomen. Burgers meden de collectanten

AANHANGERS VAN HET GEDACHTEGOED DER NAZI’S

Hieronder kan je iedereen  zetten die lid werden van de N.S.B. de Nationaal Socialistische Beweging van de leider Anton Mussert.

Uit deze groep waartoe ook hoog opgeleide personen behoorden kwamen de burgemeesters en wethouders die de plaatsen innamen van burgemeesters en wethouders die openlijk de ideologie  van het Nat. Socialisme niet aanhingen en tegenwerkte.

Ook in Bloemendaal ontkwam men niet aan het gezag van de bezetter. Burgemeester den Tex een fel tegenstander van de Nazi gedachten goed werd uit zijn functie ontheven in september 1941 en vervangen door een NSB-er. Zigeler, die tevens burgemeester van Zandvoort werd. Het hele ambtenarenapparaat ging op de schop.

Robert Verrijk

Blijf op de hoogte

Abonneer u op onze gratis nieuwsbrief.